सपाट पृथ्वी

विश्व एक अवलोकन क्रमवारी                                                 पुढील चित्र

अभ्यासकांनी प्रवासातून केलेल्या खगोलशात्रीय निरीक्षणांतून पृथ्वी वक्राकार आहे हे सिद्ध झाले असले तरी अनेक जण पृथ्वी सपाट आहे असंच मानंत होते. सपाट पृथ्वीस उंच पर्वतांनी घेरले आहे असं सुद्धा अनेक आख्यायिका भाकीत करतात. 

सपाट पृथ्वी या संकल्पनेला आता त्या लोकप्रियतेचा आधारही उरला नाही. तरी अशा बाबीवर विश्वास ठेवणारे अल्पसंख्यांक अजूनही आहेत. विज्ञानावरील अविश्वास आणि धर्मग्रंथांवरील विश्वास हे या अल्पसंख्यांकांच्या या श्रद्धेचं कारण असू शकतं. चित्र सपाट पृथ्वी या संकल्पनेपासून प्रेरणा घेऊन रेखाटलं आहे. सपाट पृथ्वीचा आकार वर्तुळासारखा असावा आणि कोणत्याही सजीवास ओलांडण्यास अशक्य अशा उंच पर्वतांनी ही पृथ्वी घेरलेली असावी अशी या धर्मग्रंथांची अपेक्षा होती. जर पृथ्वी सपाट असेल तर विश्वाचा आकार घनासारखा आहे ही संकल्पना या चित्राची प्रेरणा ठरली आहे. अर्थातच सपाट पृथ्वीचे भाकीत करणाऱ्यांचे मात्र हे मत नव्हे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *