विश्व एक अवलोकन

जहांगीर अार्ट गॅलरीत १८ ते २४ फेब्रु. दरम्यान होणाऱ्या माझ्या चित्रप्रदर्शनाचे नाव ‘विश्व एक अवलोकन’ असे आहे.

खाली दिलेली यादी ही या प्रदर्शनातील चित्रसमुहांची अाहे.  प्रत्येक पानावर त्यासंबधी लिहिलेले आढळेल जे वाचल्यास चित्र समजण्यास मदत होईल.   या पानांवर बहुतांशाने रंगीत चित्रांची कृष्णधवल छायाचित्रे अाहेत.   हे मुद्दाम केले आहे जेणेकरून तुमचा चित्रपदर्शनास भेट देण्यात तुमचा रस कायम राहील.

१. क्रॉस स्टाफ

२.मेरू: एक अक्ष

 मेरू- मंदार

४. दैवी युगुल

५.सपाट पृथ्वी

६.ॲटलासचं ओझं

७. गारुडी

८. शेवटपर्यंत कासवं

९. सप्तसागर

१०.नचिकेताचं काळचक्र

११.अनाक्सिमॅण्डरचं घड्याळ

१२. आभासी जग

१३. महास्फोट

१४.हबलचा फुगा

१५.क्वांटमची  अनेक जगं

१६.जगाच्या आत जग

१७.टोलेमीचं जग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *